Buradan Hızlı Ulaşın

Konu 2: Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
TOPRAK: Yeryüzünün en üst tabakasını oluşturan in­ce örtüye toprak denir. Toprağın ana mad­desi ufalanmış kayaçlardır. Kayaçların ufa­lanması farklı şekillerde de olabilir. Rüzgâ­rın etkisiyle kayaçlar kopar, parçalanır ve aşınır. Kayaçların ufalanmasını…
Toprağın rüzgâr ve su gibi etmenlerin etki­siyle aşınıp taşınmasına erozyon denir. Erozyon, su, toprak ve bitki örtüsü arasında­ki doğal dengenin bozulması sonucu oluşur. Özellikle bitki örtüsünün aşınması veya or­tadan kalkması…