Son Videolar

Buradan Hızlı Ulaşın

Konu 2: Erozyon ve Heyelanın Yer Kabuğuna Etkisi
Toprağın rüzgâr ve su gibi etmenlerin etki­siyle aşınıp taşınmasına erozyon denir. Erozyon, su, toprak ve bitki örtüsü arasında­ki doğal dengenin bozulması sonucu oluşur. Özellikle bitki örtüsünün aşınması veya or­tadan kalkması…