Konu 1: Kuvvetin Ölçülmesi Fen Bilimleri dersi ile ilgili eğitim videoları, animasyonlar, konu anlatımlarını ve ders içeriklerini burada bulabilirsiniz. http://www.fenbilimleri.org Sat, 25 Jun 2016 02:54:47 +0000 Fen Bilimleri Dersi Eğitim Sayfası tr-tr Temas Gerektirmeyen Sihirli Kuvvetler http://www.fenbilimleri.org/tum-konular/item/175-temas-gerektirmeyen-sihirli-kuvvetler.html http://www.fenbilimleri.org/tum-konular/item/175-temas-gerektirmeyen-sihirli-kuvvetler.html

 

Kuvvet: duran bir cismi harekete geçiren, hareket halindeki bir cismi durduran, cismin yönünü veya şeklini değiştiren etkidir.

Bir topa vuran çocuk,

 

 

                                         Ağaçta duran elmanın yere düşmesi,

 

 

 

 

 

Raftaki kitabı çeken çocuk,

 

 

            Yünlü kazağa sürtülüp küçük kağıt parçalarını çeken tarak,

 

 

 

Sırayı iten öğrenci.

Verilen örneklerdeki kuvvetlerin arasında bir fark olduğunu görürüz. Kuvvet uygulanacağı zaman her zaman cisme temas etmesi gerekmez. Bundan da anlaşılacağı üzere iki çeşit kuvvet vardır.

1) Fiziksel olarak temas gerektiren kuvvetler:

Örnekte gördüğümüz topa vuran çocuğun topa temas etmesi gerekir. Benzer şekilde masanın üzerindeki kitabı kaldırmak, sırayı itmek gibi durumlarda cisme temas gerekir. Temas gerektiren kuvvetleri günlük hayatımızda sıkça kullanırız.

2) Temas gerektirmeyen kuvvetler:

Temas gerektirmeyen kuvvetlerde cisimlere fiziksel olarak temas edilmeden kuvvet uygulanır. Ağaçta duran elma kopup yere düştüğünde hiçbir temas olmadan kuvvet uygulanmıştır. Burada elmayı hareket ettiren kuvvet yerçekimi kuvvetidir. Yerçekimi kuvvet cisme temas etmeden uzaktan etki eder.

 

]]>
ebolukcu@hotmail.com (Eray Bolukçu) Konu 1: Kuvvetin Ölçülmesi Tue, 04 Dec 2012 20:16:53 +0000
Mıknatıslarla oynayalım http://www.fenbilimleri.org/tum-konular/item/176-miknatislarla-oynyalim.html http://www.fenbilimleri.org/tum-konular/item/176-miknatislarla-oynyalim.html

Mıknatısın Keşfi:  Manisa(eski) adıyla Magnesia) ilimizde Yunanlılar döneminde yaşamış olan bir adam sürüsünü otlatırken ayakkabısındaki demirlerin kaya parçaları tarafından çekildiğini fark etmiştir. O zamanlar bu olayı bir mucize olarak yorumlamışlar. Daha sonra mıknatıs, günlük hayatta kullanmaya başlamış. Uzun süre sonra da mıknatıs bilimsel olarak araştırılmış ve mıknatısın bir tür demir cevheri olduğu belirlenmiştir.

Mıknatıslar demir, nikel, kobalt, çelik gibi metalleri çekme özelliğine sahiptir.

Mıknatısların N ve S olmak üzere iki ucu vardır. Bunlara mıknatısların kutupları denir.

Mıknatısların bir çok çeşidi vardır. Örneğin U mıknatıs, halka mıknatıs, çubuk mıknatıs, kare mıknatıs.

 

Mıknatısların aynı kutupları birbirini iter.

Mıknatısların zıt kutupları birbirini çeker.

Mıknatıslar maddelere temas gerektirmeyen kuvvet uygular.

MIKNATISLARIN KULLANIM ALANLARI

Ağır cisimleri kaldırmak için mıknatıs takılı olan vinçler kullanılır.

Kapı zili, radyo, televizyon, cep telefonu gibi elektronik araçlarda mıknatıs kullanılır.

Hırsız alarmı yapımında kullanılır.

Buzdolabının kapağında mıknatıs kullanılır. Böylece buzdolabını kapağı kendiliğinden açılmaz.  

Buzdolabı süsleri mıknatıs ile yapılmıştır. 

Terziler, toplu iğneleri birarada tutmak için mıknatıs kullanır.

Yön bulmak için kullanılan pusulalar, mıknatısla yapılır. Pusulanın koyu renkli ibresi her zaman kuzeyi gösterir.

Hızlı trenlerin raylarında kullanılır.

Mıknatısların çekme özelliğinden yararlanarak çöplerin birbirinden ayrılması da sağlanır. Çöplerin içindeki demir, nikel, kobalt gibi cisimler çöplere büyük bir mıknatıs yaklaştırılarak ayrılır. Ayrıca çöplerin birbirinden ayrılması çevre kirliliğini önlemek için önemlidir.

Mıknatıs parçalara ayrıldığında çekme özelliği değişmez ve yine iki kutbu oluşur.

]]>
ebolukcu@hotmail.com (Eray Bolukçu) Konu 1: Kuvvetin Ölçülmesi Wed, 05 Dec 2012 18:58:34 +0000
Kuvvet Nedir? http://www.fenbilimleri.org/tum-konular/item/481-kuvvet-nedir?.html http://www.fenbilimleri.org/tum-konular/item/481-kuvvet-nedir?.html

Kuvveti daha önce basitçe itme - çekme olarak tanımlamıştınız. Şimdi kuvveti daha kapsamlı olarak tanıyalım.

Kuvvet;

  • Duran bir cismi harekete geçiren,
  • Hareket eden bir cismi durduran,
  • Hareket eden bir cismin hızını artırıp azaltabilen,
  • Hareket eden bir cismin hareket yönünü değiştirebilen
  • Cismin şeklini değiştirebilen etkiye denir.

Hayatımızın her alanında kuvvetin etkilerinden söz edebiliriz. Bir masayı iterken, bir topa vururken, yazı yazarken, balonla oynarken, çantamızı taşırken cisimlere kuvvet uygularız.

]]>
sdasahin@hotmail.com (Seda Şahin Bolukçu) Konu 1: Kuvvetin Ölçülmesi Wed, 16 Oct 2013 12:11:11 +0000
Kuvvetin Etkisi Ölçülebilir mi? http://www.fenbilimleri.org/tum-konular/item/482-kuvvetin-etkisi-ölçülebilir-mi?.html http://www.fenbilimleri.org/tum-konular/item/482-kuvvetin-etkisi-ölçülebilir-mi?.html

 

 

Kuvvetin birimi Newton’dur. Kısaca N harfiyle gösterilir. Kuvvet birimi ünlü fizikçi Isaac Newton’un ismi ile anılmaktadır.Kuvvetin büyüklüğünü ölçmek için dinamometre adı verilen araç kullanılır.

 

 

 

      Dinamometrenin içinde şekilde görüldüğü gibi bir yay bulunur. Üzerinde ise ölçeklendirilmiş bir gösterge vardır. Dinamometreler içinde bulunan yayın esneme özelliğinden yararlanarak çalışır. Bir cisim dinamometrenin yayına asıldığında içindeki yay esner ve uzar. Bu uzama miktarından yola çıkarak cisimlere uygulanan kuvvet hesaplanır.

       Dinamometrelerin üzerinde ölçebileceği maksimum değer gösterilir. Her dinamometrenin ölçebileceği değer içinde bulunan yayın kalınlığına ve cinsine bağlıdır. Yayın kalınlığı arttıkça ölçebileceği değer de artar. Yay ince ise daha küçük kuvvetler ölçülür ve hassas bir ölçüm yapılmış olur.

       

Dinamometre ile ölçüm yapılacağı zaman, uygulanan kuvvetin büyüklüğünü ölçebilecek bir dinamometre seçilmelidir. Küçük kuvvetleri ölçen bir dinamometre ile büyük kuvvetleri ölçmek mümkün değildir. Örneğin en fazla 10N’luk kuvvet ölçebilen bir dinamometre ile 50N’uk bir kuvveti ölçemeyiz. Eğer böyle bir şey yaparsak dinamometrenin içindeki yay esnekliğini kaybeder. Dinamometre bozulur. 

 
 
 
 
 
 

 

]]>
sdasahin@hotmail.com (Seda Şahin Bolukçu) Konu 1: Kuvvetin Ölçülmesi Wed, 16 Oct 2013 12:34:13 +0000