Fen Bilimleri

 

Buradan Hızlı Ulaşın

Saf Maddeler ve Karışımlar

Öğeyi Oyla
(4 oy)

Doğada bazı maddeler bir cins atom ya da molekül­den oluşurken bazıları birden çok cinste tanecik içerirler.

Buna göre maddeler, arı madde ve karışım olarak da sınıflandırılabilir.Çevremizdeki varlıkların çoğu iki veya daha çok maddeden oluşur. İki veya daha fazla maddenin oluşturduğu maddeler topluluğuna karışım denir.

Karışımı oluşturan madde türlerinden her birine karışımın bileşeni adı verilir.

Karışımı oluşturan maddeler karışım içinde özelliklerini kaybetmezler, kimya­sal bir değişime uğramazlar. Yine aynı özellikteki maddelere ayrılabilirler. Yaşan­tımızda vazgeçemeyeceğimiz maddelerin çoğunu bu karışımlardan elde etmek­teyiz.

Karışımlar ikiye ayrılır:

1. Homojen Karışım

2. Heterojen Karışım

Homojen karışım, özellikleri (renk, koku, görünüş, bi­leşenlerin dağılımı....) her yerinde aynı olan karışımlardır. Tuzlu su ve hava ho­mojen karışımlara birer örnektir. Homojen karışımlara genelde çözelti adı verilir.

Çözeltilerde, çözünen ve çözen olmak üzere iki madde vardır. Tuzlu suda, su çözen, tuz çözünendir. Çözeltiler homojen karışım oldukları için çözünen madde çözen içinde gözle görülemez. Saydam görünüşlüdür. Şekerli su, bir katı ile sıvı­dan oluşan bir çözelti iken 22 ayar altın, altın ve bakır gibi iki katıdan oluşan bir çözeltidir. Bileşenleri katı maddeler olan çözeltilere (homojen karışım) alaşım de­nir. Hava, bileşenleri gaz olan bir çözeltidir.

Özellikleri her yerinde aynı olmayan karışımlara heterojen karışım denir. Zeytinyağı - su, ayran, süt, çamurlu su ka­rışımları heterojendir.

Pencerenizdeki cam bir karışımdır. Çoğu cam aynıgibi gözükse de farklı maddeler içerebilir. Toprak, tuğla, asfalt, kiremit, beton gibi maddeler de karışımdır.

Soluduğumuz hava bile bir gaz karışımıdır. %21 oksijen ve %78 azot gazından oluş­muştur. Ancak az miktarda da su buharı, karbondioksit gibi gazlar da içerir. Bu gazla­rın oranı bölgeden bölgeye ve zaman za­man değişir.

Karışımlar yalnız çevremizde bulunmaz. Vücudumuz da karışımlar içerir. Örneğin; kan, ter, gözyaşı ve tükürük bunlardan bazı­larıdır.

Alkol ve iyot karıştırıldığında tentürdiyot el­de edilir. Tentürdiyotun yapısında iki farklı molekül bulunur.

 

Okunma 15933 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 27 Kasım 2013 20:17

Yorum Ekle