Fen Bilimleri

 

Element, Molekül ve Bileşik Nedir?

Öğeyi Oyla
(63 oy)

Sabah kahvaltıda atomları içiyor, soluk alır­ken atomları içimize çekiyor, atomların üzerinde oturuyoruz. Bizler de bir atom topluluğundan oluştuğumuzu artık biliyoruz.

Çevremizde gördüğümüz bütün maddelerin atomları aynı yapıda mıdır? Altını oluşturan atomlar topluluğu ile oksijeni oluşturan atomlar topluluğu aynı olabilir mi? Bir atomun başka bir atomdan farklıkıları nelerdir?

Bütün maddeler atomlardan oluşur. Örne­ğin, demir bir çivi demir atomlarından, altın bir yüzük altın atomlarından oluşur. Demir çiviyi oluşturan atomların hepsi birbiriyle ay­nı büyüklük ve şekildedir. Benzer şekilde al­tın yüzüğü oluşturan atomların hepsi birbi­riyle aynı büyüklük ve şekildedir. Fakat demir çiviyi oluşturan atomların büyüklüğü ve şekli, altın yüzüğüoluşturan atomların büyüklüğü ve şeklinden farklıdır.

Çok sayıda aynı çeşit atomların bir araya gelerek oluşturduğu maddelere element denir. Elementler tek çeşit atomlardan oluş­tukları için saf maddelerdir.

Demir, altın, gümüş ve bakır elementlerinin atomlarından farklı olarak; hidrojen ve iyot elementlerini oluşturan atomlar da vardır. Örneğin, Bazı elementler doğada ikişerli kü­meler halinde bulunur. Hidrojen, oksijen ve iyot elementlerinde olduğu gibi atomların oluşturduğu atom kümelerine molekül de­nir.

Bazı elementlerin (demir, altın, gümüş, ba­kır...) en küçük taneciği atom iken bazı ele­mentlerin (hidrojen, oksijen, iyot...) en küçük taneciği moleküldür. Atom ve molekül mad­delerin özelliğini taşıyan en küçük birimler­dir. Madde atomlardan oluşmuşsa atomik yapıda, moleküllerden olmuşsa moleküler yapıdadır.

Dünyamızda 100 den fazla, farklı element ve buna bağlı olarak da 100 den farklı atom vardır. Çevremizdeki maddelerin hepsi elementlerle sınırlı kalsaydı, çevremizde sade­ce 100 çeşit madde olması gerekirdi. Oysa çevremizde milyonlarca farklı madde bulun­maktadır. Bu çeşitliliğin sebebi atomların farklı farklışekillerde ve sayılarda bir araya gelmesidir.

Örneğin; tuz, şeker, su ve karbondioksit gibi maddeler bunlardan bazılarıdır.

İki ya da daha fazla çeşitte element atom­larının oluşturduğu saf maddelere bileşik denir. Atomlar bir araya geldiklerinde farklı özelliklere sahip yeni madde oluşur.

Bileşiklerin Özellikleri

-      Bileşikleri oluşturan elementler kendi özelliklerini kaybederler.

-      Bileşiklerin çoğu moleküllerden oluşmuş­tur.

-      Bir bileşiği oluşturan moleküllerin her biri diğeriyle aynı sayıda atom içerir.

-      Bir bileşiği oluşturan moleküllerden biri kaççeşit atoma sahipse, diğer molekül­lerde o kadar çeşit atoma sahiptir.

 

Her su molekülünde 2 tane hidrojen, 1 tane Oksijen olmak üzere toplam 3 tane atom bulunur.

 

 

 

 

Her şeker molekülünde 6 tane karbon, 12 tane hidrojen ve 6 tane oksijen olmak üzere toplam 24 tane atom vardır.

 

Farklı çeşit atom içeren moleküller bir araya gelerek bileşik oluşturur. Ancak bütün bile­şiklerin molekülü yoktur. Başka bir ifadeyle bazı bileşikler moleküler yapıya sahip oldu­ğu halde, bazı bileşikler moleküler yapıya sahip değildir. Örneğin; tuz (NaCI) bir bileşiktir. Ve moleküler yapıda değil farklı tane­ciklerin oluşturduğu düzenli bir yığın halin­dedir. Bu yapılar kristal olarak adlandırılabilir.

Okunma 16159 defa Son Düzenlenme Çarşamba, 27 Kasım 2013 19:39

2 yorum

  • Yorum Linki emre Pazar, 22 Kasım 2015 17:32 yazan emre

    çok teşekkürler üç siteye girdim üçünde de şaçma salak şeyler yazıyodu burda anladım bukonuyuy çok sağolun

  • Yorum Linki Berk Çarşamba, 21 Ekim 2015 20:09 yazan Berk

    Efsane açıklayıcı olmuş

Yorum Ekle