Fen Bilimleri

 

Fen Bilimleri Bilgi Yarışması Soruları 2

Öğeyi Oyla
(3 oy)

 

       FEN BİLİMLERİ BİLGİ YARIŞMASI HAZIRLIK SORULARI

1.Aynı görevi yapmak üzere benzer yapı ve özellikteki hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşan canlı kısmına ne ad verilir?

2.Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir. Yukarıda tanımı yapılan mesleğin adı nedir?

3.Kurbağa, kelebek, sinek gibi canlıların yaşamlarının farklı dönemlerinde farklı alanlarda yaşayabilecek niteliklere sahip olmalarını sağlayan özel değişime ne ad verilir?

4.Üretimde kimyasal madde kullanmadan, her aşaması kontrollü ve sertifikalı olarak gerçekleştirilen tarım biçimine ne ad verilir?

5.Eşit zaman aralıklarında eşit yollar almış cisimlerin yaptığı harekete ne ad verilir?

6. İnce bağırsak ile kalın bağırsağın birleştiği yere ne denir?

7. Refleks davranışlarını beynin hangi kısmı gerçekleştirir?

 8. Kulağın hangi kısmı orta kulak ile dış ortam arasındaki basınç farkını dengeleyerek kulak zarının yırtılmasını engeller?

9. Aldesteron hormonu eksikliğinde hangi hastalık meydana gelir?

10. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip oldukları enerjiye ne denir?

11. Ametal ametal atomları arasında elektron ortaklığına dayanan kimyasal bağa ne denir?

12. Bir tepkime oluşurken dışarıya ısı veriyorsa böyle tepkimelere ne ad verilir?

13. Organik besinlerin enerji hammaddesi olarak öncelikli kullanılışa göre ne şekilde sıralanır?

14. Prokaryot canlılarda oksijenli solunum nerede gerçekleşir?

15.Kimyasal sindirimine ince bağırsakta başlanıp yine ince bağırsakta sindirimi tamamlanan besin grubu nedir?

16.Böbreğin kabuk kısmında bulunarak üre ve ürik asit, fazla su ve mineral maddelerin kandan uzaklaştırılmasını sağlayan temel böbrek kısmına ne ad verilir?

17. Bulut ile yeryüzü arasında yük boşalması olayına ne ad verilir?

18. Beş tane 2 ohm’luk direnç ve bir güç kaynağı birbirine paralel bağlanarak bir devre kuruluyor. Bu beş tane direncin gösterdiği direnci tek başına gerçekleştirebilecek bir direnci devreye bağlamak istediğimizde üzerinde kaç ohm yazması gerekir?

19. Göze rengini veren kısma ne ad verilir?

20. İç ve dış ortamdan gelen uyartıları alan, değerlendiren, iç organlarımızın çalışmasını sağlayan, uyartılara cevaplandıran sisteme ne ad verilir?

21. Yağların kimyasal sindirimi nerede başlar, nerede son bulur?

22. Bir kişi önce önce doğuya 30 metre sonra güneye 40 metre yürüyor. Bu kişinin yaptığı yerdeğiştirme kaç metredir?

23. Doğadaki su çevriminin olabilmesi için gerekli enerji nereden sağlanır?

24. Vücudumuzda en çok hangi sıvı bulunur?

25. Penisilin hangi maddeden elde edilir?

26. Yer çekimi kuvvetini ilk kez fark eden bilim adamı kimdir?

27. Kanın pıhtılaşmasını sağlayan vitamin hangisidir?

28. Haftada birkaç gün diyaliz makinasında kanı süzülerek temizlenen hastanın hangi organı iyi çalışmıyor demektir?

29. Ayın gökyüzünde görülmediği evreye ne ad verilir?

30. İçerisinde anyon ve katyonların bulunduğu çözeltiden elektrik akımı geçirilmesi suretiyle iyonları elementel olarak açığa çıkarma işlemine ne ad verilir?

31. Oksijensiz solunum (fermantasyon) hücrenin hangi bölümünde gerçekleşir?

32. Tek yumurta ikizleri hariç, hiçbir insanın parmak izinin aynı olmaması insanlarda hangi özelliğin farklı olmasından kaynaklanır?

33. Bir anne babanın ilk iki çocukları erkektir.Bu anne babanın üçüncü çocuklarının kız olma ihtimali yüzde kaçtır?

34. İnsanda cinsiyeti belirleyen XY kromozomları hangi olayla birbirinden ayrılır?

35. Gen, DNA yada kromozomların yapısında meydana gelen bozulmalara ne ad verilir?

36. Embriyonun besin ve oksijen ihtiyacının karşılanmasını, atık maddelerin uzaklaştırılmasını sağlayan yapıya ne ad verilir?

37.Bir nükleik asit zincirinde hangi organik bazın bulunması bunun kesin olarak bir DNA molekülü olduğunun kanıtıdır?

38.Anne homozigot A, baba homozigot B kan grubuna sahip bir ailenin çocuklarının kan grubu ne olur?

39. Magnezyum atomunun atom numarası 12’dir. Mg+2 iyonunda kaç tane elektron vardır?

40.Ahmet Bey susama, fazla idrar, halsizlik ve kilo kaybı gibi şikayetlerle hastaneye kaldırılıyor. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda kan şekerinin yüksek olduğu belirleniyor. Doktorun, Ahmet Beye hangi hormonu içeren ilacı vermesi beklenir?

                   

 

Okunma 4552 defa Son Düzenlenme Cumartesi, 23 Mart 2013 15:31

Yorum Ekle