Fen Bilimleri

 

Pazar, 28 Ekim 2012 11:28

Newton Hayatı

Öğeyi Oyla
(23 oy)

NEWTON. Sir Isaac (1642-1727) : İngiliz bilim adamı, modern bilimin büyük kurucularından. Doğumundan bir süre önce babası ölür, üç yaşındayken annesi evlenir ve Newton, büyükannesinin yanında büyür. On dört yaşına geldiğinde, yeniden dul kalan annesi, onu okuldan alıp çiftliğe götürür. Ancak kendi düşüncelerine gömü­lü olan Newton, çiftlikte pek yararlı olamaz. Amcasının ısrarı üzerine öğrenimine yeniden başlar ve 1661'de Cambridge Üniversitesi'ne girer, 1665'te mezun olur. Bu­nu izleyen iki yıl boyunca veba salgını nedeniyle üniversite ve kolejler kapalı kalır. Bu yüzden Newton 18 ay Wolstrope'daki çiftlikte kendi düşünceleriyle baş başa kalır. Bu sırada bir cam prizma, bir kimya fırını ve bazı atölye araçları satın aldığı belgelerden bilinmektedir. Newton'un bilimsel çalışmaları "hem matematiksel hem de deneysel nitelikteydi. Çocukluk yıllarında mekanik oyuncaklarını kendisi yapar, su çarkları, kendi kendine yürüyen şeyler üzerinde çalışırdı. Olgunluk yıllarında da el becerilerindeki üstün yeteneği, yansıtıcı teleskopu yapmada kendini göstermişti. Newton 1668'de Cambridge öğretim üyeliğine seçilir. Daha öğrenciyken kafasında tüm hareketleri açıklayan evrensel bir kuvvet fikri oluşturmuştu. Zamanla bu fikir daha da güç kazanır. Sonunda 1687'de yayımladığı Principia adlı ünlü yapıtta ev­rensel çekim teorisi olarak bilim dünyasına sunulur. 1703'te Kraliyet Bilim Akademisi'nin başkanlığına seçilen Newton, 1704'de Optik adlı kitabını yayımlar. Yaşamı­nın son döneminde ona daha iyi geçim olanakları sağlayan Kraliyet Darphane mü­dürlüğü yapar ve zamanını daha çok teorik sorunlarla uğraşarak geçirir. Gelmiş geçmiş en büyük fizikçilerden biridir.

Newton hakkında bilmemiz gereken bir diğer önemli konu ise Newton'un haretket yasalarıdır. Bunlar:

a) Eylemsizlik Yasası: Eylemsizlik yasasına göre cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfırsa cisim durumunu korur. Yani hareketliyse hızını değiştirmeden hareket etmeye, duruyorsa durmaya devam edecektir. Eğer bir bilyeye hareket verirsek ve dışardan hiçbir kuvvet bu bilyeye dokunmazsa bilye sonsuza kadar hareketine aynı hızla devam edecektir.

b) F=m x a: Bu yasa dinamiğin temelini oluşturan kuraldır. Bu yasadan çıkaracağımız şey ise cismin üzerine etki eden bir kuvvet varsa bu kevvet cisimde ivmeli bir harekete sebep olur. Bu ivme ve kuvvet arasındaki bağıntı ise F=m x a dır.,

c) Etki-Tepki Yasası: Adından da anlaşılacağı üzere bir cisme uygulanan kuvvete karşılık cisimler bu kuvvete eş ve zıt yönde bir tepki kuvveti oluşturur. Örneğin canlıların üzerindeki atmosfer basıncına karşılık canlılar da tepki kuvveti oluşturur ve bu kuvveti hissetmez.

Newton yaşadığı yüzyılda çok büyük bir otorite oluşturmuştur. Newton'un bilime kazandırdıkları çok uzun yıllar boyunca eleştirilememiştir. sadasd Ancak 1900'lü yılların ortalarına gelindiğinde Einstein'in ortaya attığı iddaa yüksek hızlarda Newton kanunlarının geçerli olmadığı yönündeydi. Bu iddaa başlarda ciddiye alınmadıysa da sonradan ispatlanmıştır. Günümüzde ışık hızına yakın hızlarda Albert Einstein'in özel görelilik teorisi dikkate alınmaktadır.

 

Okunma 5051 defa

Yorum Ekle