Fen Bilimleri

 

İlk çağlardan bu yana elementler benzer bazı özelliklerine göre sınıflandırılmaya çalışılmıştır. Yeni elementler keşfedildikçe benzer özelliklerine göre elementler çeşitli şekillerde sıralanmıştır. Elementlerin benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılması  hem…
      Hidrojen Sembolü: H Atom numarası: 1     Oda sıcaklığında gaz haldedir. Renksiz, kokusuz, yanıcı ve en hafif elementtir. Doğada H2 molekülleri halinde bulunur. Asit üretiminde, havadan…
Maddeler atom adı verilen çok küçük parçalardan meydana gelmiştir. Bu atomların çeşitli şekillerde bir araya gelmesi ile elementler ve bileşikler oluşur. İnsanlar çok eski zamanlardan itibaren doğada var olan maddeleri…
MÖ 400 lü yıllarda Yunanlı filozof Demokritos maddeyi oluşturan en küçük parçayı "atom" olarak tanımlamıştır. Yunanca "atomos", bölünemez anlamına gelmektedir. Ancak günümüze kadar yapılan çalışmalar atomun bölünebileceğini göstermiştir. Maddenin bütün…
Atom numarası(Z): Atomları tanımak ve diğer atomlardan ayırmak için bazı terimler kullanılır. Bunlardan biri atom numarasıdır. Her elementin bir atom numarası vardır. Ve her atomun atom numarası farklıdır. Örneğin hidrojen…
Sabah kahvaltıda atomları içiyor, soluk alır­ken atomları içimize çekiyor, atomların üzerinde oturuyoruz. Bizler de bir atom topluluğundan oluştuğumuzu artık biliyoruz. Çevremizde gördüğümüz bütün maddelerin atomları aynı yapıda mıdır? Altını oluşturan…
İnsanlar eski dönemlerden beri maddeleri oluşturan atoma dair çalışmalar yapmışlardır. Atom konusuna çok önem vermişlerdir ve görüşlerini paylaşmalarıyla birbirlerini etkilemişlerdir. Her bilim insanı kendinden önce gelenlerin görüşlerine bir şeyler katmaya…
Metallerin Genel Özellikleri *              Metalik bir parlaklığa sahiptir.                             *              Oda sıcaklığında katı haldedir.(Cıva hariç) *              Çekme…
Birden fazla element kimyasal değişim geçi­rerek belli oranda bir araya gelip bileşikleri oluşturur. Çevremizde gördüğümüz bir çok madde katı, sıvı veya gaz halindeki bileşiklerdir. (Naftalin, su, şeker, yemek tuzu, asetilsalsilik…
Maddenin yapısıyla ilgili yazılı bilgiler M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Democritus (Demokrit), maddenin gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler­den oluştuğunu ileri süren düşünürlerden biridir. Maddenin bölünemeyecek ka­dar küçük taneciklerine atom adını…
Atomun proton, nötron ve elektronlardan oluştuğunu öğrenmiştik. Şimdi elektronların katmanlara nasıl dizildikleri ile ilgili örnekler ve kararlılık konusunu işleyeceğiz. Atomun en hafif parçacığı elektronlardır. Elektronlar negatif yüklü parçacıklardır. Elektronlar hızlı…
Periyodik Tabloyu Pdf olarak aşağıdaki ekli dosyaları indir linkinden indirebilirsiniz!
Maddeler atom adı verilen çok küçük parçalardan meydana gelmiştir. Bu atomların çeşitli şekillerde bir araya gelmesi ile elementler ve bileşikler oluşur. İnsanlar çok eski zamanlardan itibaren doğada var olan maddeleri…