Fen Bilimleri

 

Perşembe, 12 Eylül 2013 19:33

2014 Yeni Sınav Sistemi Nasıl Olacak?

By 
Öğeyi Oyla
(0 oy)

Milli Eğitim Bakanlığı önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yeni sınav sisteminin nasıl olacağını açıkladı. SBS sınavı kaldırıldı. Onun yerine dönemsel olarak yapılan yazılı sınavlardan bir tanesi merkezi sınav olarak gerçekleşecek. Yazılı sınavları merkezi olarak yapılacak olan 6 temel ders var. Bunlar:

·         Fen ve Teknoloji

·         Matematik

·         Türkçe

·         Yabancı dil

·         Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

·         İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Öncelikle merkezi sınavlar kademeli olarak hayata geçecek. Yani bu yıl sadece 8.sınıflar merkezi sınavlara girecek. Gelecek yıllarda 7 ve 6.sınıflar da bu uygulamaya dâhil olacak.

Merkezi yazılılar, her dönem 3 yazılısı olan derslerden ikincisi, 2 yazılısı olan derslerden ise birincisi olmak üzere, akademik takvime göre işlenen müfredatı kapsayacak şekilde olacak.

Merkezi sınavlar her dönem 2 okul gününde yapılacak ve o günlerde okullar tatil olacak

Sorular çoktan seçmeli olacak ve yanlış cevaplar doğru cevapları götürmeyecek.

Merkezi sınavlar, orta ve uzun vadede açık uçlu soruları da içerecek hale dönüştürülecek.

Öğrenciler merkezi sınavlara olağanüstü haller dışında kendi okullarında girecekler.

Sınavda görevlendirilecek öğretmenler de kendi okullarından farklı bir okulda görev yapacaklar.

Geçerli bir mazereti sebebiyle merkezi sınava giremeyen öğrenciler içinde önceden belirlenen bir hafta sonunda mazeret sınavı düzenlenecek ve bu sınav belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleşecek.

Yeni sınav sisteminde puan hesaplanması:

Öğrencinin 6., 7. ve 8. sınıf ortalamasının yüzde 30 ile, 8. merkezi sınav puanının yüzde 70’inin toplamı, yerleştirmeye esas puanı oluşturacak

Yılsonu başarı puanı şu şekilde hesaplanacak; Notla değerlendirilen tüm derslerin ağırlıklı yılsonu puanlarının, o dersin haftalık ders saati sayısıyla çarpımının, o sınıfa ait haftalık ders saatleri toplamına bölümünden elde edilen puan, yılsonu başarı puanını oluşturuyor

Ağırlıklandırılmış merkezi sınav puanı; öğrencinin 6 temel dersten girdiği merkezi sınavların, ağırlık katsayılarına göre hesaplanan puan

Puan için yeni bir sınav yapılmayacak, mevcut sınavlardan sadece birisi merkezden yapılacak. Öğrenci, kendi okulunda, kendi sınıfında bu şekilde sınava giriyor

Yerleştirme nasıl yapılacak?

Yerleştirme esas alınan puan, öğrencinin bir sonraki eğitim kademesinde okulun belirlenmesinde kullanılacak

Öğrencilerin yaptıkları okul tercihleri, puan esasına göre değerlendirilecek ve yerleştirmeler merkezi olarak, elektronik ortamda gerçekleştirilecek

Puan eşitliği halinde; tercih önceliği değerlendirilecek. İkinci olarak 8.,7., ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanının yüksekliği önem kazanacak. Üçüncü olarak okula özürsüz devamsızlık oranının azlığı önemli olacak.

Okunma 6297 defa Son Düzenlenme Perşembe, 12 Eylül 2013 19:35

Yorum Ekle