Fen Bilimleri

 

Çevre Sorunlarını Çözelim

Öğeyi Oyla
(62 oy)

Yaşamış olduğumuz ,gezdiğimiz,gördüğümüz,dinlediğimiz, tatil yaptığımız kısacası nefes aldığımız ve nefes alacağımız her ortam bizim çevremizdir.İnsan çevresiyle yaşar ve çevresiyle bir bütündür.Canlı ve cansız varlıkların bulunduğu bu ortam insanların faliyetleri sonucu oluşur.

• Boş yerlere kullandığımız,israf ettiğimiz kağıtlar sınıfımızı ve çevremizi olumsuz etkiler.Bunları yapmamalıyız, çünkü bunu karşılamak fazlaca miktarda ağacın kesilmesine neden olur.

• Plastikler ve naylon poşetler doğada kalıcı kirliliğe yol açar.Bu atıkların yok olması ve parçalanması,toprağa karışması uzun zaman ister.Bu yüzden bu atıkların tekrar sanayiye kazandırılması gerekir.Sanayiye kazandırmalıyız.

• Evlerimizde kullandığımız temizlik maddeleri sulara karışır. Oradan göl ve denizlere taşınır.Bu sular orada yaşayan canlıların hayatını tehlikeye atar .Toprağa karışan kirli sular,besinlerle vücudumuza geçer.Bunun sonucu sarılık ,tifo, kolera,gibi hastalıklar oluşur.Bunu yapmamalıyız.

• Çevre kirliliği yalnızca yakın çevremizde hemen yanı başımızda oluşmaz.Sanayinin gelişmesi sonucu fabrika ve otomobillerin sayısının artması ile bunlardan çıkan zehirli gazlar havayı kirletir.Soluk alıp vermemizi güçleştirir. Bunun sonucu astım hastalarına büyük sorun yaratır. Nefes darlığı yaratır. Aynca birçok insan akciğer hastalığına yakalanır. Bunu önlemeliyiz .Fabrikalara filtre, takmalıyız.eksozdan çıkan gaz kokusu ve dumanları önemeliyiz.

• Çevre de ormanlarımız da zarar görmektedir.Ormanlar yaşamamız için gerekli olan oksijen kaynağımızdır.Ormanlar,bizden başka bir çok varlıklara da ev sahipliği yapar. İnsanlar her türlü ihtiyaçlarını ormanlardan karşılar .Onun için ormanlardan ağaç kesmemeliyiz. Piknik yaparak yangın çıkarmamalıyız. Ormanlan tahrip etmemeliyiz. Orman ağaçlarını kesmemeliyiz.

• Ormanlarda ateş yakmamalıyız ve sigara izmaritlerini gelişi güzel atmamalıyız.Bilinçsiz avlanma yapmamalıyız.Bitki çeşidini yok etmemeliyiz.Gelişi güzel yerde ev yapmamalıyız. Her tarafı ağaçlandırmalıyız.Kenarlara ve toprağa,suya gelişi güzel fabrika artık suları atmamalı gerekli önlemleri almalıyız.

Hayvanların Korunması ve Neslinin Tükenmemesi İçin Neler Yapmalıyız?

Hayvanlar insanlara en yakın olan ve en yararlı olan canlı varlıklardır.Evcil ve yabani olmak üzere iki tür hayvan yaşamı vardır. Bunlardan birinin yok olması diğerinin çoğalması demektir. Daima her şeyi denge içinde tutmak gerekir,yoksa bize zararı olur.Bunlardan birinin yok olması o sayının yok olması anlamına gelir.

• Bir soyun yok olmaması için,gelişi güzel avlanmadan vazgeçilmeli gelişi güzel avlanma yapmamalıyız.

       •Çevreyi yani yaşam alanlarını yaşanabilecek hale getirmeliyiz.

• Bir hayvan soyunu tüketmemeye gayret göstereceğiz ve o türün yaşayıp çoğalmasına yardımcı olacağız.

      • Plansız kentleşme ve aşın otlatma ,bazı canlıların neslinin tükenmesine sebep olmaktadır.

• Bir hayvan neslinin tükenmemesi için hayvanların kuluçka döneminde yavrulama zamanında avlanma yasak edilmelidir.

• Bilinçsiz avlanma sonucu ülkemizde de bir çok hayvanın nesli tükenmiştir. Türkiye'de kunduz aslan ve Anadolu leoparı yok olmaktadır.Bir çok hayvanın nesli ise tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır.Nesilleri tehlike altında olan su samuru deniz kaplumbağları ve Akdeniz fokları koruma altında olan hayvanlarımızdandır. Yoksa nesilleri yok olacaktır.

•Etle beslenen hayvanların ete ihtiyacı vardır.Onun için otla beslenen hayvanları yok etmemeliyiz,yoksa etle beslenen hayvanlar yok olur.

•Ağaçların üzerinde yaşayan böcekler ve kurtlar yok olursa kuşlar da yok olur .Bu nesli korumak için doğayı dengeli yaşama haline getirmeliyiz.

•Besin zincirlerinden birinin yok olması diğerinin de çoğalması demektir. Öyle olursa denge bozulur. Bu dengeyi korumalıyız.

Okunma 6054 defa

Yorum Ekle